Egzamin Państwowy - Zapisy
Home

Egzamin Państwowy – Zapisy

Do egzaminu z języka polskiego jako obcego mogą przystąpić obcokrajowcy i obywatele Polski na stałe przebywający za granicą kraju, którzy w momencie zdawania egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 150 Euro (za egzamin na poziomie B1, B2) oraz 180 Euro (za egzamin na poziomie C1,C2), za wydanie certyfikatu należy zapłacić dodatkowo 20 Euro.

Przy dokonywaniu opłat należy wpłacić równowartość Euro w przeliczeniu na złotówki, biorąc pod uwagę kurs Euro w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zdawany będzie egzamin, podany na stronie NBP.

Opłatę za egzamin i certyfikat należy uiścić jednym przelewem, w dniu rejestracji. Przy dokonywaniu przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata oraz poziom i datę egzaminu, a potwierdzenie wpłaty przesłać na maila szkoły: school@polishismylove.pl.

Formularz rejestracyjny na egzamin czerwcowy (22-23.06.2024) będzie aktywny od 22.04 od godziny 9.00 rano.

Mamy 60 miejsc na egzamin na poziomie B1. Kandydaci, którzy nie zdążą zarejestrować się na egzamin zostaną wpisani na listę rezerwową.

Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo email z potwierdzeniem zapisu na egzamin i numerem konta do dokonania opłaty lub z informacją o wpisaniu na listę rezerwową.

Adres, pod którym odbędzie się egzamin

VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

ul. Jana Styki 13
71-138 Szczecin