Podstawy prawne
Home

Podstawy prawne

Podstawę systemu przeprowadzania certyfikatowych egzaminów z języka polskiego jako obcego stanowią:

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1386).

Powyższe akty prawne określają również szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania.

Szkoła Języka Polskiego Polish Is My Love organizuje egzaminy certyfikatowe jako podmiot uprawniony do przeprowadzania tych egzaminów na podstawie uprawnień nadanych decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 6/DWM/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

Lista podmiotów uprawnionych publikowana jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego