dr Magdalena Kobus – właścicielka szkoły

 

Język polski był moją miłością odkąd pamiętam. Studia na kierunku filologia polska ukończyłam w czerwcu 2003 roku. Moja przygoda z nauczaniem języka polskiego jako obcego rozpoczęła się 6 miesięcy później. Od tego czasu uczę nieprzerwanie ludzi z całego świata.

 

Ponieważ od pierwszego kursu wiedziałam, że z nauczaniem cudzoziemców zwiążę swoją zawodową przyszłość, postanowiłam dokształcać się w tym kierunku.

 

We wrześniu 2013 roku ukończyłam studia doktoranckie a w lipcu 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Znam język angielski w stopniu zaawansowanym i włoski w stopniu podstawowym.

Wykształcenie

2008 – 2013

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
Studia III stopnia w zakresie językoznawstwa
Temat rozprawy doktorskiej:
Językowy wizerunek Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.

 

1998 – 2003

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
Kierunek: filologia polska
Specjalizacje: pedagogiczna, bibliotekoznawcza

 

1996 – 1998

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica – Koszalin

 

1994 – 1996

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. St. Dubois – Koszalin

 

1986 – 1994

Szkoła Podstawowa nr 17 – Koszalin

 

Doświadczenie zawodowe

01.10.2013 – obecnie

Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców Polish Is My Love – właścicielka – Szczecin

 

05.01.2004 – 30.09.2013

Prowadzenie kursów języka polskiego w Szkole Kultury i Języka
Polskiego dla Cudzoziemców przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Szczecińskiego – Szczecin

 

01.09.2004 – 31.08.2007

Etat w bibliotece Zespołu Szkół nr 10 – Szczecin

 

Konferencje naukowe

 1. Międzynarodowa konferencja Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Pobierowo, 21-22.05.2012
 2. Spotkania poznańsko-szczecińskie Nauczanie języka polskiego jako obcego, Poznań, 14.01.2011
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, 4-5.11.2010
 4. III Ogólnopolska konferencja Doktorantów. Panel filologiczny, Szczecin, 24.09.2010
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa Gender mainstreaming w edukacji, Szczecin, 6-7.05.2010
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa Teksty i podteksty III, Łódź, 24-26.04.2010
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa Dydaktyka języka polskiego wobec zjawisk współczesnej kultury, Szczecin, 27.11.2009
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa Słowo. Tekst. Czas – Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin – Greifswald, 6-10.11.2009
 9. Ogólnopolska konferencja Synchchroniczne i diachroniczne aspekty polszczyzny. Pamięć i przyszłość słowa. Bydgoszcz, 4 – 6.06.2009
 10. Międzynarodowa konferencja Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, 15-16.05.2009

 

Publikacje

 1. O znaczeniach zbieżnych formalnie frazeologizmów włoskiego avere le mani bucate i polskiego mieć dziurawe ręce, Rok z językiem polskim s. 50-52 Frazeologizmy z komponentem ręka w językach włoskim i polskim, Białostockie archiwum językowe, nr 9, s. 139-147.
 2. Recenzja książki Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Rok z językiem polskim nr 1/2011, s. 45-47.
 3. Wykorzystanie przysłów z komponentem antroponimicznym na lekcjach języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym (współautorka A. Szyntor-Bykowska), tekst przyjęty do druku w Glottodydaktyka polonistyczna III
 4. Ujęcie zagadnień związanych z tematyką gender w serii podręczników Hurra!!! Po polsku (współautorka Anna Szyntor-Bykowska), In Silva Verborum, B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak (red.), Szczecin 2011, s. 185-194.
 5. Komedie romantyczne na lekcjach języka polskiego jako obcego (współautorka Anna Szyntor-Bykowska), Glottodydaktyka polonistyczna II, A. Mielczarek (red.), s. 56-59.
 6. Sposób prezentacji płci we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (współautorka Anna Szyntor-Bykowska), Refleksje nr 10/2011, s. 32-35.
 7. Popularna literatura kobieca na kursach języka polskiego jako obcego, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2011, s. 72-77.
 8. Prasa kobieca jako narzędzie dydaktyczne na przykładzie kursów języka polskiego jako obcego dla żon oficerów Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie, Teksty i
  podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2011, s. 25-30.
 9. Wykorzystanie seriali komediowych na kursach języka polskiego jako obcego na poziomach C1, C2 na przykładzie Kasi i Tomka, Glottodydaktyka polonistyczna, J. Ignatowicz–Skowrońska (red.), Szczecin 2010, s. 89-93.
 10. Kształtowanie kompetencji kulturowej na kursach języka polskiego jako obcego u studentów narodowości tureckiej na poziomie A1 (współautorka Anna Szyntor-Bykowska), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, P. Garncarek, P. Kajak (red.), Warszawa 2010, s. 293-299.
 11. Frazeologizmy z komponentem serce w językach włoskim i polskim, Słowo. Tekst. Czas X, Aleksiejenko M., Walter H. (red.), Szczecin-Greifswald 2010, s. 565-570.
 12. Wykorzystanie multimediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, Kuźmińska R. (red.), Wrocław 2007, s. 184-192.

Organizacja konferencji i paneli naukowych

 1. Międzynarodowa konferencja Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Pobierowo, 21-22.05.2012
 2. Panel dyskusyjny dla słuchaczy Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US Kobiety w kinie polskim 25.05.2011
 3. Panel dyskusyjny dla słuchaczy Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US Szczecin dawniej i dziś 25.11.2010
 4. Wigilia (wraz z prezentacją polskich zwyczajów) dla słuchaczy Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US (lata 2009, 2010, 2011)
 5. Panel dyskusyjny dla słuchaczy Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US Polaków portret z dystansu i w zbliżeniu, 27.05.2010
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa Dydaktyka języka polskiego wobec zjawisk współczesnej kultury, Szczecin, 18.11.2009

Umiejętności

 • język angielski w stopniu zaawansowanym
 • język włoski w stopniu komunikatywnym